0553 241 66 29
Projenizi Gönderin Teklifimizi İletelim
Metraj Hazırlama , Yaklaşık Maliyet Hesaplama, Hakediş Hazırlama için projenizi iletin inceleyip teklifimizi iletelim.
Teklif Al

Yaklaşık Maliyet Hesaplama

 

KISA BİR SÜRELİĞİNE İLK YAKLAŞIK MALİYET HESABINIZ %50 İNDİRİMLİ

ALACAĞINIZ HİZMET % 0,5 HATA PAYI GARANTİSİ ALTINDADIR 

BU HİZMET KAPSAMINDA SİZLERE ; 

 • Yaklaşık Maliyet Tutarı

 • İdarenin son 2 yıl içerisinde yapmış olduğu ihalelerin detaylı dökümleri ( Yaklaşık Maliyeti, İhalelere katılan firmaların isimleri, attıkları tenzilat oranları , kaç firmanın katıldığı ve sınır değerlerin analizi ) 

 • Detaylı metrajlar 

 • Sınır değer analizi ve tahmin raporu 

 • Atacağınız teklif aralığı SUNULUR.

    İŞİ ALMA İHTİMALİNİZİ %504* ARTTIRIYORUZ.

(* BU DEĞER BİZİMLE ÇALIŞAN FİRMALARDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN SONUCUDUR. ) 

ÜSTELİK HATALI YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİNDE ÜCRETİNİZİ İADE EDİYORUZ.

İLETİŞİME GEÇ

 


İlk aşamada gönderdiğiniz projeler, mahal listeleri, teknik şartnameler, detaylar incelenerek projenize en uygun fiyat ve teslim süresini belirleriz.

En az 2 uzman ekiplerimiz (İnşaat,Mekanik ve Elektrik ) tarafından metrajlarınız hazırlanır. Oska Yaklaşık Maliyet programı ile entegreli çalışarak yaklaşık maliyetinizi oluştururuz.

Bu çalışmalarımız sonucunda ; Her iş kalemi için Metrajlar , İcmal Sayfası, Pursantaj, Yaklaşık Maliyet Miktarlar ve Özetleri, Hakedişler, Mukayeseli Keşif vb. çalışmalar zamanında ve %99 başarı ile tarafınıza ulaştırılır.

Yaklaşık maliyet, bir ihale öncesinde idare tarafından hazırlanmakta olan ihale konusu olan iş hakkında yaklaşık ve öngörülen maliyetin belirlenmesidir. Öngörülmüş olan bu bedel karşılığında yapılacak olan hesaplar dahilinde ortaya çıkan maliyet isminden de anlaşılabileceği gibi yaklaşık maliyettir. Yaklaşık maliyet hesaplama dışında tam maliyet ise ihalenin üzerinde kalmış olduğu yüklenici tarafından belirlenmiş olur.

Yaklaşık maliyet hesaplaması yapılabilmesi için bir dizi mühendislik çalışmalarına ihtiyaç vardır.

 • Mimari, betonarme ve statik projeleri temin edilir.
 • Elektrik ve sıhhi tesisat projelerinin temini gerçekleştirilir.
 • Isıtma ve havalandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri temin edilmelidir.
 • Mahal listeleri düzenlenerek gerekli pozlar belirlenmelidir.

Yaklaşık Maliyet Nedir ?

Yaklaşık maliyet nedir ?Yaklaşık maliyet nasıl hesaplanır ?Yaklaşık maliyet, kamu ve özel sektör tarafından yapımı planlanan üstyapı, altyapı ve yol gibi işlerin öncesinde kurum ya da kuruluşlar tarafından yapım işlemleri öncesinde ihale çalışmaları, bütçe ve ödenekler hakkında detaylı bir ön rapor hazırlanarak işin yaklaşık olarak maliyetinin hesaplanmasıdır. Yaklaşık maliyetin temel amacı henüz proje aşamasında olan bir çalışmanın yaklaşık olarak bedelini tespit etmektir. Bu maliyet hesaplama işlemleri profesyonel kişi ve kurumlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yanlış hesaplamalar projeyi üstlenecek şirketleri geri dönüşü olmayan büyük zararlara uğratabilmektedir.

Yaklaşık Maliyet Hesaplama

Yaklaşık maliyet hesaplamaları üç farklı şekilde göze çarpmaktadır. Bu üç farklı hesaplamaya göre hesaplama cetveli düzenlenebilir. Yaklaşık maliyet hesaplama kanunu çerçevesinde hesaplama yapılabilecek öne çıkan hesaplamalar şunlardır;

Hizmet Alımı Yaklaşık Maliyet Hesaplama

Hizmet alımı yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilmesi farklı durumlara tabidir. İdareler tarafından gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet hesaplama işleminin yapılabilmesi için öncelikli olarak ihalenin konusu, hizmeti, oluşturan iş kalemleri veya grupları ve buna ilişkin miktarların belirlenmesi gerekmektedir. Personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı ile birlikte diğer hizmet alımları sırasında da bu hesaplama türü kullanılmaktadır.

Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet  hesaplamalarında esas alınacak fiyatların belirlenebilmesi için birçok fiyat türü bulunmaktadır. Kamu kurum veyahut kuruluşları tarafından belirtilen işin niteliğine göre belirlenmiş olan fiyatlar kullanılabileceği gibi ihaleyi gerçekleştiren idare veya diğer idareler tarafından gerçekleştirilmiş olan aynı ya da benzer niteliğe sahip işlerde belirlenmiş olan fiyatlar, ilgili odaların belirlemiş oldukları fiyatlar gibi birçok fiyat ortaya çıkabilmektedir. Belirtmiş olduğumuz fiyatların yanı sıra diğer fiyatlarda ele alınarak elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak ya da bilir kişiler ve ekspertizlerin belirtmiş oldukları fiyat bilgileri doğrultusunda belirtilen işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatları ve / veya Sağlık Uygulamaları Tebliği içerisinde yer lan fiyatlar üzerinden KDV veyahut farklı niteliklerde belirtilmiş olan giderlerin düşülmesi halinde ortaya çıkacak fiyat ile hizmet alımı yaklaşık maliyet hesaplama işlemi yapılır.

Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplama

Mal alımlarında yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri sırasında alımı söz konusu olan malın niteliği ve miktarı göz önünde bulundurularak, teslim süresi, sigorta, nakliye ve diğer özel şartlar belirlenerek KDV harici fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin hesaplanması esnasında kullanılmış olan tüm bilgiler ve belgeler yaklaşık maliyet hesaplama cetveli üzerinde gösterilmelidir. Alımı söz konusu olan mala göre kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu kurumu niteliği taşıyan tüm meslek kuruluşlarından fiyat listeleri alınarak, incelemeler sonucunda yaklaşık maliyet hesaplama tamamlanır.

Hesaplama işlemleri sırasında malın üretimi ve pazarlamasını gerçekleştiren gerçek veyahut tüzel kişilerden de fiyat alınarak yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Fiyatlar içerisinde KDV veya farklı nitelikler taşıyan giderlerin yer alıyor olması halinde, bu giderler fiyat üzerinden düşülerek yaklaşık maliyet hesaplanır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ya da bu niteliği taşıyan mesleki kuruluşlara ait internet siteleri, sayfaları baz alınarak burada yer alan fiyatlar üzerinden maliyet hesaplama yapılabilir.

Yapım İşleri Yaklaşık Maliyet Hesaplama

Yapım işleri yaklaşık maliyet hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilmesi için esas miktarın belirlenmesi gereklidir. Bunun için belirli çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar;

 • Arazi ve zemin etüdünün yapılması gerekmektedir,
 • Proje zorunluluğu,
 • Mahal listesinin hazırlanması gerekli,
 • Metraj listelerinin eksizsiz hazırlanması gerekmektedir,
 • Birim imalat ve fiyat tarifelerinin yanı sıra anahtar teslim götürü bedelinin belirlenmesi.

Gibi birçok işlemin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.